..

WIE

De Stichting Productiehuis Popcultuur Groningen is een initiatief van Vera, de afdeling Popprogrammering van de Oosterpoort en de Stichting Noorderslag. De missie van het Productiehuis Popcultuur Groningen is het stimuleren van de popcultuur in Groningen in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het ontwikkelen, produceren en distribueren van hoogwaardige uitingen van popcultuur. De doelstelling van de organisatie is het initiëren, uitvoeren, werven, ondersteunen en faciliteren van interessante projecten op het gebied van popcultuur.

De meest gangbare uiting van popcultuur is een act op een podium. Het productiehuis wil meer. Zij zoekt nieuwe wegen, al of niet naar grenzen van dit domein. Nieuwe vormen of een nieuwe inhoud. Dit zal veelal het resultaat zijn van nieuwe samenwerkingsvormen tussen popmuzikanten en kunstenaars uit andere disciplines.
We noemen: nieuwe media, literatuur, dans, theater, beeldende kunst en grafische vormgeving.

WAT

Het Productiehuis Popcultuur Groningen probeert individuele kunstenaars en kleine organisaties te ondersteunen in het verwezenlijken van hun dromen. Wij zijn geen fonds of subsidieverstrekker, maar produceren nieuwe producties waarvoor het Productiehuis Popcultuur Groningen financiering aanvraagt bij externen. Het productiehuis treedt daarbij op als producent en eindverantwoordelijke van de producties.
Zowel inhoudelijk als zakelijk wordt gedurende een project altijd uitvoerig overleg gepleegd tussen de kunstenaar en het productiehuis. Het tot stand brengen van het idee van de kunstenaar staat altijd voorop. Het Productiehuis Popcultuur Groningen is daarmee nadrukkelijk veel meer dan een fondsenwerver, het is een producent op het gebied van popcultuur.

HOE

Hoewel het Productiehuis Popcultuur Groningen ook op eigen initiatief projecten initieert zijn wij altijd op zoek naar nieuwe ideeën en samenwerkingen. Dus heb jij een bepaald idee voor een voorstelling, concert, expositie of samenwerking op het gebied van popcultuur en ben je op zoek naar een professionele organisatie die jou ondersteunt om dit idee tot uitvoering te brengen? Wij zijn zeer benieuwd naar jouw idee en de mogelijkheden om dit gezamenlijk tot uitvoering te brengen. Mogelijke producties moeten daarbij wel altijd passen binnen de inhoudelijke visie van het Productiehuis Popcultuur Groningen.

Postbus 566
9700 AN Groningen

Tel 050 3680244

Stuur een e-mail

Ontwerp: piccione.nl